Zemljani radovi

Sve strojne iskope treba obaviti nakon geodetskog iskolčenja (prema elaboratu
iskolčenja) prema predviđenim visinskim i položajnim kotama i propisanim nagibima po
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere zaštite i sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i
komunikacija. Pravilnom izvedbom zemljanih radova određuje se čvrstina same građevine, smanjuje njeno slijeganje u tlo i pucanje.
Zemljani radovi se izvode tako sto se otklanja humusni sloj zemlje tj. sloj koji je nastanjen biljem. Otklonjeni sloj zemlje sprema se nedaleko od mjesta iskopa da bi se kasnije mogao iskoristiti za zatrpavanje temelja i jama koje obično budu šire od betoniranih dijelova.
Temelji, tj. zemljani radovi izvode se na dubini ispod 1 m sto je granica smrzavanja. Da ne bi došlo do slijeganja objekta koji se gradi (niskogradnja ili visokogradnja) potrebno je ispitati gradilište i prema tome nasuti teren. Temelji nesmiju biti izvedeni na terenu koji je nejednolike čvrstoće.
Izvodimo sve vrsta zemljanih radova:
– iskop humusa
– široki iskop
– iskop za temelje i gradjevinske jame
– iskop rovova za instalacije
– izrada posteljice
– deponiranje materijala
– strojni iskop sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju