Grubi građevinski radovi – roh bau 1

Izvodimo grube građevinske radove – roh bau (do pod krov)
U grube građevinske radove ubrajaju se:

Armirači radovi
Izvode se u armiračnici ili u nekim iznimnim slučajevima i na samom gradilištu. Dio priprema i vezivanja armaturnog željeza obavlja se u armiračnici, a zatim se armaturno željezo dovozi do gradilišta. Veće površine koje namjeravamo armirati potrebno je postaviti i povezati ili povariti na samom gradilištu. Armaturne mreže i armaturno željezo jedan su od najvažnijih dijelova koji osiguravaju kvalitetnu statiku budućeg objekta, te pospješuju čvrstoću i postojanost betonskih temelja, zidova i stropova.

Betonski i armiranobetonski radovi
Izvodimo sve vrste betonskih radova:
-betoniranje temelja
-izvedbe revizionih okna (šahti)
-betoniranje na objektu uz armiračke radove: betonski zidovi, ploče, vertikalni i horizontani serklaži, stubišta, stupovi, konstrukcijski nosači, ravne i kose krovne ploče
-izgradnja potpornih i ogradnih zidova
-betoniranje školjke bazena i strojarnice
-betoniranje septičkih jama

Zidrarski radovi
Zidanje nosivih zidova termo blok opekom ili betonskim blokovima te zidanje pregradnih zidova.

Krovopokrivači radovi
Krovopokrivački radovi obuhvaćaju sve radove vezane uz polaganje predviđenog pokrova krova, kupe kanalice, mediteran crijepa, limenog pokrova te PVC membrana kod ravnih krovova.
Izvodimo:
-drvene krovne konstrukcije
-podkonstrukcije za polaganje pokrova
-pokrivanje krovova krovnim pokrovima
-postavljanje krovne opreme i ostalih tipskih elemenata
-rekonstrukciju i adaptaciju starih krovova
-montaža krovne limarije
-izvedba parne brane, termoizolacije i hidroizolacije krovova